Spawarki mma - Sprawdź ofertę

Spawarki inwertorowe MMA do spawania elektrodą otuloną

Spawanie elektrodą otuloną MMA to jedna z najstarszych metod spawania łukowego, którą już na początku XX-wieku zastosował Oscar Kjellberg. Dzisiaj w XXI-wieku metoda ta nadal jest powszechnie stosowana, a do spawania używane są nowoczesne spawarki inwertorowe MMA.

W metodzie MMA połączenie spawane uzyskuje się w wyniku topienia elektrody otulonej i materiału spawanego – ciepłem łuku spawalniczego, który jarzy się pomiędzy rdzeniem elektrody, a spawanym detalem. Spawacz prowadzi elektrodę wzdłuż linii spawania, zachowując odpowiedni kąt pochylenia elektrody oraz prędkość spawania. W metodzie MMA spoinę tworzą metaliczny rdzeń elektrody, składniki metaliczne otuliny i stopiony materiał rodzimy. Spawanie MMA nie wymaga stosowania gazów osłonowych jak bywa to w przypadku innych metod.

Wybór odpowiedniej elektrody otulonej uzależniony jest od rodzaju spawanego materiału, grubości spawanego detalu, a także pozycji spawania. Niejednokrotnie wymagane jest odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie elektrod do spawania jak np. poddanie ich procesowi suszenia i wygrzewania do odpowiedniej temperatury.

Spawarki inwertorowe MMA dostępne w naszej ofercie zostały przez nas starannie wyselekcjonowane. W poszukiwaniu idealnego źródła spawalniczego do spawania elektrodą otuloną, kierowaliśmy się takimi kryteriami jak: niezawodność, dobra charakterystyka łuku oraz stosunek jakości do ceny. Spośród dostępnych w naszej urządzeń ofercie, każdy powinien znaleźć sprzęt odpowiedni do własnych zastosowań.

Przy wyborze idealnej spawarki inwertorowej MMA należy kierować się wieloma kryteriami. Zaliczyć do nich z pewnością możemy takie parametry jak: napięcie zasilania, maksymalny prąd spawania, dodatkowe funkcje takie jak Arc Force i Hot Start, czy dostępność funkcji VRD i zastosowanie technologii PFC. Niektóre spawarki MMA wyposażone są w przełącznik do spawania metodą TIG DC Lift ze stykową inicjacją łuku.

Wśród sprawdzonych i przystępnych cenowo modeli możemy wymienić takie urządzenia jak Magnum SNAKE 200P, Ideal Expert ARC 200 czy produkowany w Europie Helvi SPARC 226. Ale jest to oczywiście ułamek dostępnych w naszej ofercie modeli.