2017 to był dobry rok dla naszych stołów CNC

2017 to był dobry rok.

2017 to był dobry rok

2017 to był dobry rok dla nas i dla naszych klientów. Wszystkie zakontraktowane stoły CNC zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem. Klienci są zadowoleni z przebiegu wdrożenia i działania stołów w codziennej eksploatacji. Jeśli chodzi o serwis i utrzymanie maszyn zainstalowanych w latach wcześniejszych to wyniki okresowych przeglądów wypadły bardzo dobrze.

Wspominając rok 2017 nie możemy zapominać o dużym sukcesie jakim był udział w targach spawalnictwa Kielce 2017. A bardziej nie sam udział, a fakt, że nasz autorski 6-osiowy sterownik CNC E-Motion został nagrodzony medalem targów Kielce 2017. Sterownik ten montowany jest między innymi w stołach Bison CNC.